Consult en Tarieven

Als u een homeopathisch consult wilt dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met mij. Afhankelijk van het soort dier en klacht kom ik bij u thuis voor een consult zodat ik het dier in zijn eigen omgeving kan zien of u komt bij mij op de praktijk voor een consult.

Het eerst consult duurt 1 tot 1 1/2 uur waarbij ik naast mijn eigen observaties ook vragen zal stellen over de ziektesymptomen, de voeding, het gedrag en de geschiedenis van het dier voor zover bekend. Hieruit volgt een behandelingsadvies.

Duur van de behandeling.
De duur van de behandeling is van vele factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de ernst van de ziekte, de leeftijd van het dier en hoelang de klachten al bestaan. Het is lastig een indicatie hier voor te geven.

In spoedgevallen is het raadzaam eerst contact op te nemen met uw dierenarts. U kunt altijd naast een reguliere behandeling of na de reguliere behandeling homeopathisch behandelen. Volgens de wet mogen alleen dierenartsen een medische diagnose stellen.Een homeopathisch therapeut stelt een behandeling op naar aanleiding van zichtbare symptomen en werkt op het zelf genezend vermogen van een dier en is daarom niet vergelijkbaar met de behandeling door een arts.


GAASBEEKHUYS - M 06 46 44 59 07 - INFO@GAASBEEKHUYS.NL